mixxt

Sign up here for free!

Welcome to mixxt!

2

Ментори

Description

менторски пар и њихов портфолио, извештај, опсервације

Group created on 01/05/2013 by Славица Јурић

Муке по читању

link this post written on 17/05/2013
  • To top

Признајем: први пут су сви ученици читали комплетну књигу.

Због учешћа основаца у пројекту, којима су књиге прилично тешке за разумевање, раније смо се сналазили тако што су читали парцијално или смо бирали књигу која би им била најлакша. 

Ове годие смо решили да нема прцијализовања, не само зато што то од нас очекује Интернест-тим, него зато што је и време да се књига прочита у потпуности и од стране свих. Нешто ће разумети, па колико -толико. Оставили смо месец дана за читање, али је то код појединаца трајало и месец и по дана. 

Највише је муке задавало поглавље Ка буреку у којем аутор објашњава свој поступак. Метатеорија, теорија о теорији; или метаметодологија, методологија метадологије у књизи. Биља се ту изнела тако што је групици по групици објашњавала то поглавље. Тара, која је седми разред, радила је другу књигу у то време и одлично се снашла. Кад је завршила са "6 шешира за размишљање" дали смо јој и Бурек.си да чита и разуме колико успе. Рекли смо јој да не мора да чита уводни део. Узимајући је, рекла је: Знам, ја ћу читати од 56. стране.  Наиме, слушајући вајкања старијих другарица, она је већ запамтила да су првих 56 страна најтеже за разумевање и решила да их у страту прескочи.

Од осталих идеја књиге, само се Вања изјаснила да није добро разумела шта све подразумева "бурекулоза". Било би ту много више што се не разуме да нису читале само из свог кључа, свака под одређеним шеширом. 

Колико су и шта разумеле нису потврдиле само мапе ума које су уз читање правиле. Још више, за то је доказ оно што су писале после читања, па и после проширења - у блог-записима. То је траг који је на њих оставила књига, смер размишљања који је књига изазавала. Занимљиво је да они који су били технички вешти као да немају трагова од књиге. И обрнуто: ученица која је рекла да је њој највећа добит читање саме књиге, да је уживала дк је читала, није имала никакву идеју о проширењу, није са ни залагала  у том делу посла те је одустала. Можда да не квари чин читања. 

Неки су, пак, одмах уз читање размишљали о проширењу, што смо им бранили да не би инструментализовали чин читања и ставили искључиво у функцију пројекта и проширења. 

Некако се на крају намеће закључак да је чин читања толико индивидуалан и личан чин да га је готово немогуће водити. 

  • Statistics: 1 Posts | 0 Visits